دانلود کتاب ریاضی دهم

کتاب ریاضی دهم پیش نیازی برای ریاضی های سال بعد می باشد و به عنوان کتاب پایه یکی از مهمترین کتاب های کنکوری می ... ادامه مطلب ...

معرفی چت روم فارسی بندر چت و اریایی چت

چت روم فارسی چت روم ها از گذشته تا به امروز به صورت گروه هایی به صورت عمومی و خصوصی برای بر قراری ارتباط میان ... ادامه مطلب ...

معرفی چت روم های شلوغ فارسی باران چت و ققنوس چت

چت روم فارسی چت روم ها از گذشته تا به امروز به صورت گروه هایی به صورت عمومی و خصوصی برای بر قراری ارتباط میان ... ادامه مطلب ...

بودجه بندی آزمون بیستو پنج مهر سنجش بر اساس دروس رشته تجربی

بوده بندی آزمون آزمایشی سنجش 1399/07/25 بیستو پنج مهر نودو نه بر اساس دروس بندی و آمادگی جهت کنکور 1400 برای رشته تجر... ادامه مطلب ...

کتاب شیمی دوازدهم

کتاب شیمی دوازدهم اخرین کتاب شیمی می باشد که بسیار وابسته به کتاب های سال قبل است و در ابتدا ادامه اخر کتاب شیم... ادامه مطلب ...

کتاب درسی شیمی یازدهم

کتاب درسی شیمی یازدهم در ابتدا با مشخصات و ترتیب بندی جدول تناوبی می پردازد سپس به هیدروکربن ها و بعد استوکیوم... ادامه مطلب ...

دانلود کتاب شیمی دهم نظام جدید

کتاب شیمی دهم نظام جدید در ابتدا به اهمیت اتم ها در زیست شناسی و دیگر کاربردا ها میپردازد سپس جدول تناوبی و ارا... ادامه مطلب ...

دانلود کتاب زیست دوازدهم

کتاب زیست شناسی سال دوازدهم نظام جدید از فصل اول با شروع ژنتیک و دنا شروع می شود که اولین سوال دانش اموزان سال ... ادامه مطلب ...

شهریه پردیس دانشگاه ازاد و پردیس خود گردان (بین الملل)پزشکی

دانشگاه پردیس خود گردان یا بین الملل پزشکی این روز ها طرفدار زیادی پیدا کرده پس تا رتبه های مشخصی این دانشگاه ... ادامه مطلب ...

دانلود کتاب زیست شناسی یازدهم

کتاب زیست شناسی سال یازدهم دو فصل اول در مورد اعصاب و حواس که در کنکور توجه بسیاری بهشون میشه و بعد در مورد هور... ادامه مطلب ...

معرفی چت روم فارسی بندر چت و اریایی چت

معرفی چت روم فارسی بندر چت و اریایی چت

29/10/2020, بدون نظر
معرفی چت روم های شلوغ فارسی باران چت و ققنوس چت

معرفی چت روم های شلوغ فارسی باران چت و ققنوس چت

29/10/2020, بدون نظر
بودجه بندی آزمون بیستو پنج مهر سنجش بر اساس دروس رشته تجربی

بودجه بندی آزمون بیستو پنج مهر سنجش بر اساس دروس رشته تجربی

06/10/2020, بدون نظر
دانلود کتاب شیمی دهم نظام جدید

دانلود کتاب شیمی دهم نظام جدید

13/09/2020, بدون نظر
دانلود کتاب زیست دوازدهم

دانلود کتاب زیست دوازدهم

12/09/2020, بدون نظر
شهریه پردیس دانشگاه ازاد و پردیس خود گردان (بین الملل)پزشکی

شهریه پردیس دانشگاه ازاد و پردیس خود گردان (بین الملل)پزشکی

11/09/2020, بدون نظر
دانلود کتاب زیست شناسی یازدهم

دانلود کتاب زیست شناسی یازدهم

10/09/2020, بدون نظر